Otizm, iletişimde de sorunlara sebep olabilen bir nöro-gelişimsel rahatsızlıktır. Otizmli bireyler, başkalarının anlattıklarını anlamakta güçlük çekebilir ve neyi, nerede, ne zaman söylemeleri gerektiği konusunda güçlük çekebilirler.

Otizmli bireyler için düzenlenen konuşma terapilerinde, bireylerin ilgi alanları, iletişim kurmayı tercih ettikleri kişiler ve pek çok değişken iyice analiz edilir. Terapi sürecinde terapist tarafından öğretim fırsatları ve stratejileri sunularak ailenin terapiye etkin katılımı sağlanır. Otizme bağlı dil ve konuşma bozuklukları terapilerinin sık aralıklarla ve özel eğitim çalışmalarıyla birlikte yürütülmesi önemlidir.